Odsjek za međunarodnu saradnjuOrganizacijska struktura

Odsjekom za Međunarodnu saradnju rukovodi Dženis Ćatić, šef Odsjeka, rođen 1979. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu, a II ciklus studija (master) završio je na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Osnovnu policijsku obuku za čin „mlađi inspektor“ završio je na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu te mnoge obuke na renomiranim svjetskim akademijama i centrima za sigurnosne studije: Centru za sigurnosne studije George C. Marshall u SR Njemačkoj; Komandnom policijskom koledžu u NR Kini; Policijskoj akademiji u AR Egiptu i Policijskoj akademijiu R Turskoj. Aktivno znanje engleskog jezika. U Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova zaposlen je od 2007. godine na poslovima stručnog saradnika za međunarodnu saradnju, potom stručnog savjetnika  za međunarodnu saradnju, a na mjestu šefa Odsjeka nalazi se od oktobra 2018. godine.

 

U Odsjeku za međunarodnu saradnju, pored šefa Odsjeka, uposlena su dva namještenika.

 

Kontakt-telefon: +387 33 280-020, lokali: 3133, 3302 i 3320

E-mail: medjunarodna@fmup.gov.ba

 

Djelokrug