PRAVILNIK O POSTUPKU STICANJA I PRESTANKA DRŽAVLJANSTVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, PROMJENI ENTITETSKOG DRŽAVLJANSTVA I NAKNADNOM UPISU U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH (Službene novine Federacije BiH", br. 43/01, 22/09, 61/09 i 65/11)