Turska obučava naše policajce

Sarajevo,

14.05.2010.

   

SAOPćENJE ZA MEDIJE

Turska obučava naše policajce

Ove godine četiri obuke

SARAJEVO, 13.maj/svibanj 2010. – U Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, održan je sastanak federalnog ministra unutrašnjih poslova Muhidina Alića i zamjenika direktora Federalne uprave policije Samira Džebe sa saradnicima i predstavnicima svih kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i predstavnika Turske uprave za međunarodnu saradnju i razvoj – TIKA.
TIKA u BiH realizuje mnoge projekte, a na određene seminare, kurseve i obuke šalje zainteresovane u Tursku, kako iz BiH tako i iz drugih država gdje TIKA ima svoja predstavništva. Kada su u pitanju policijski poslovi, TIKA organizuje edukacijske programe iz oblasti borbe protiv terorizma, organizovanog kriminala, operativne tehnike gađanja i taktike, borbe protiv krađe automobila, obuke trenera policajaca, taktike policijske obuke, službe za borbu protiv globalnog terorizma, rad sa strancima, pregovore s otmičarima i informisanje o informatičkom kriminalu. U ovaj program uključeno je pet zemalja, a već sa tri je počela saradnja.
Nakon što je Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova koordiniralo sagledavanje potreba za ovom edukacijom na području Federacije Bosne i Hercegovine i o tome obavijestilo TIKA-u, uslijedio je sastanak.
Zaključeno je da će projekt obuke u Turskoj započeti u ovoj godini, a koje od edukacijskih tema će biti realizovane u 2010. godini, bit će predmet zajedničkog dogovora predstavnika svih agencija za provedbu zakona s područja Federacije BiH sljedeće sedmice na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.