Druga godišnja konferencija Ekspertnog tima

Sarajevo,

30.06.2010.

 

POZIV ZA MEDIJE
 
Druga godišnja konferencija Ekspertnog tima
Rezultati rada policije
 
 
SARAJEVO, 30 juli/ lipanj 2010. - Dana 01. 07. 2010. godine sa početkom u 12.30 sati u prostorijama Doma policije, Press sala, prvi sprat, ul. Tina Ujevića br. 1 Sarajevo, održat će se konferencija za medije.
U sklopu obilježavanja Dana policije Federacije BiH, a povodom dvije godine od početka primjene Akcionog plana za provođenje mjera iz dokumenta Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja 2008. - 2013., Ekspertni tim Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova će održati konferenciju za novinare na kojoj će prezentirati rezultate primjene Akcionog plana, te aktivnosti koje će biti preduzete u narednom periodu.
 
Dosadašnji rezultati ukazuju na velike pomake u ovoj oblasti o čemu svjedoči podatak da su u dvije godine primjene Akcionog plana spašena najmanje 52 ljudska života.
           Na konferenciji za novinare će biti prezentiran plan jednog kantonalnog ministarstva obrazovanja i nauke, koje se uključilo u provođenje strateških aktivnosti u oblasti sigurnosti u saobraćaju.