Teške saobraćajne nezgode upozoravaju: „Borba spašavanja ljudskih života mora se nastaviti“ – Instrukcija policijskim agencijama da pojačaju aktivnosti na terenu

Sarajevo,

29.07.2010.

 

 
SAOPŠTENJE ZA MEDIJE
 
Sastanak Ekspertnog tima za praćenje provedbe mjera iz dokumenta „Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja 2008-2013“
 
Teške saobraćajne nezgode upozoravaju: „Borba spašavanja ljudskih života mora se nastaviti“ – Instrukcija policijskim agencijama da pojačaju aktivnosti na terenu
 
 
 
(Sarajevo, 29.juli/srpanj. 2010) – „Teške saobraćajne nezgode sa smrtnim posljedicama upozoravaju da se misija spašavanja života u saobraćaju mora nastaviti i da se u tu borbu moraju uključiti i druga ministarstva sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini“, istaknuto je na današnjem sastanku Ekspertnogtima za praćenje provedbe mjera iz dokumenta „Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja 2008-2013“.
 
Sa sastanka je upućena instrukcija svim policijskim agencijama da pojačaju aktivnosti na terenu osobito u noćnim satima i u danima vikenda, jer je očigledno da je to vrijeme kada se dešavaju najteže saobraćajne nezgode
 
 
Na današnjem sastanku Ekspertnog tima pozdravljeno je okončanje procedure za nabavku mobilnih radarskih sistema (koji su istih karakteristika kao stacionarni radarski uređaji) koji će u narednom periodu, očekuje se, uticati na povoljnije stanje sigurnosti u saobraćaju.
 
Pored toga, prihvaćena je inicijativa da se ponovno pokrene procedura radi pokretanja javne informativne kampanje te nabavke aparature za utvrđivanje prisustva droge u krvi vozača. (Kraj).
 
 
Za više informacija:
 
Admir Katica
Savjetnik ministra
Tel: 033 590-200
Mob: 061 483-386