Sastanak federalnog ministra Alića i šefa Policijske misije Evropske unije Feller-a

Sarajevo,

19.08.2010.

 
 

                                                      SAOPćENJE ZA JAVNOST
                                                                                                   
        Sastanak federalnog ministra Alića i šefa Policijske misije Evropske unije Feller-a
 
SARAJEVO, 19. august/kolovoz 2010. – U Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova danas je održan sastanak šefa Policijske misije Evropske unije Stefana Fellera i federalnog ministra unutrašnjih poslova Muhidina Alića.
 
Razmijenjena su mišljenja o sigurnosnoj situaciji u FBiH, te su razmotreni načini bolje saradnje i koordinacije  sigurnosnih agencija u BiH, u borbi protiv organiziranog kriminala, terorizma i drugih oblika kriminala.
 
Gospodin Feller upoznao je federalnog ministra unutrašnjih poslova o budućim aktivnostima EUPM-a i potrebi davanja političke i svake druge podrške policijskim agencijama u BiH, u cilju uspostavljanja njihove bolje međusobne saradnje.