Regionalna policijska konferencija u Skoplju

24.09.2010.

  

SAOPćENJE ZA MEDIJE

Regionalna policijska konferencija u Skoplju

 

(Sarajevo, 23. septembar/listopad 2010.) – U vremenu od 20.09. do 21.09.2010. godine u Skoplju je u organizuciji OSCE misije u bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji održana Regionalna policijska konferencija "Izazovi upravljanja ljudskim resursima u procesu reforme policije".

Na konferenciji je kao pozvani ekspert predavač sudjelovao i mr.sc. Taib Spahić, direktor Policijske akademije FMUP-a, koji je održao zapaženu prezentaciju o temi "Policijska obuka – strategija obuke".

Konferencija je imala regionalni karakter, a na njoj su učestvovali visoki policijski dužnosnici iz države domaćina i zemalja u regiji. Osim toga, sudjelovli su i predstavnici iz regija u kojima OSCE ima svoju prisutnost, kao što su istočna Evropa, južni Kavkaz i centralna Azija, te predstavnici međunarodnih organizacija. (KRAJ)