Uručena uvjerenja polaznicima: “Obuke za operativne kriminalističke tehničare” i”Obuke za borbu protiv organizovanog kriminala”

Sarajevo,

08.10.2010.

SAOPćENJE ZA JAVNOST 

Uručena uvjerenja  polaznicima: “Obuke za operativne  kriminalističke tehničare” i”Obuke za borbu protiv organizovanog kriminala”

 

 Povodom uspješnog završetka  kursa  “Obuka za operativne kriminalističke tehničare” za pripadnike Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i pripadnike Federalne uprave policije na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu 8.oktobra/listopada 2010. održana je promocija i dodjela uvjerenja polaznicima ovog kursa.

 

Obuka je realizirana  u toku 13 sedmica  i 600 nastavnih sati, od čega su jedna trećina bile  praktične vježbe.

Na kursu je učestvovalo  20 polaznika, od čega je 12 pripadnika Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i 8 pripadnika Federalne uprave policije.

 

Kurs je organizirala   Policijska akademija FMUP-a, a potrebna materijalno-tehnička sredstva osiguralo je Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine.

Nastavu su realizovali predavači-specijalisti  iz Odjeljenja  za KDZ i Centra za forenziku Federalne uprave policije, te spoljni saradnici - eksperti iz oblasti medicine i kriminalistike.

 

Prisutnima se obratio  direktor Policijske akademije  mr. sc. Taib Spahić ističući da realizacija ovog kursa predstavlja  značajan napor  ka koordiniranom doprinosu i jačanju ukupne strategije sigurnosti Bosne i Hercegovine.

 

Istog dana održana je promocija i dodjela diploma povodom završetka I drugog kursa pod nazivom “Obuka za borbu protiv organiziranog kriminala “, koju je  uspješno  završio 21 polaznik iz Federalne uprave policije, kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova  i Policije Brčko Distrikta.

 

Predavači kursa bili su doktori i magistri  nauka sa Univerziteta u Sarajevu, tužilac  Tužilaštva BiH, predstavnici kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, predavači-specijalisti iz Federalne uprave policije, te nastavnici Policijske akademije FMUP-a.

Na kraju  svečane ceremonije direktor Policijske akademije mr. sc. Taib Spahić se zahvalio realizatorima kursa na saradnji, a polaznicima čestitao na uspješnom završetku kursa i postignutim rezultatima.