Obilježena 12. godišnjica postojanja i rada Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova

Sarajevo,

28.10.2010.

 

SAOPćENJE ZA MEDIJE
 
 
Obilježena 12. godišnjica postojanja i rada Policijske akademije
Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova
 
 
Policijska akademija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova danas je obilježila 12 godina postojanja i rada. Tim povodom na Policijskoj akademiji upriličena je svečanost u prisustvu visokih zvanica.  
 
Prisutnima se obratio federalni ministar unutrašnjih poslova Muhidin Alić, ističući kako je ulog u mlade ljude - ulog u sadašnjost i u budućnost, a ulog u edukaciju je više od toga.
Također je istakao da su do sada uložena u opremu i infrastrukturu na Policijskoj akademiji FMUP-a značajna sredstva od oko tri miliona KM. Ministar se zahvalio međunarodnim organizacijama koje su pomogle razvoju Policijske akademije, a posebno ICITAP-u, te se zahvalio na razumijevanju Vlade FBiH na čelu sa premijerom Mustafom Mujezinovićem.
U ime ICITAP-a, Međunarodnog programa pomoći u Kriminalističkoj obuci Američkog ministarstva pravosuđa, koji sa Policijskom akademijom ostvaruje dugogodišnju i vrlo uspješnu saradnju, obratila se Nina Kerol  ističući važnost policajaca u društvu, koji bez dobre edukacije ne mogu ostvariti svoju značajnu ulogu u zaštiti građana i imovine. Također je podržala projekte razvoja Akademije i obećala pomoć ICITAP-a i u buduće.
Nakon toga direktor Policijske akademije FMUP-a mr. Taib Spahić je prezentovao velike rezultate u razvoju i radu  Policijske akademije u proteklom dvanaestogodišnjem periodu. Kako je istakao direktor Policijske akademije, značajnu pomoć u razvoju ove institucije pružile su Evropska komisija preko vlada mnogih zemalja te Vlada FBiH. Zahvaljujući tome
Policija u Federaciji BiH, kao i ostali korisnici kapaciteta Akademije, imaju mogućnosti educirati se primjenom savremenih tehničkih dostignuća i boraviti u objektima zadovoljavajućeg, odnosno evropskog standarda, što za svrhu ima postizanje što bolje zaštite građana i društva u cjelini.
Dakle, nakon dvanaest godina postojanja postignuto je da se Policijska akademija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, imajući sve ovo u vidu, nalazi u rangu evropskih institucija za edukaciju policije.