Federalni ministar Predrag Kurteš razgovarao o prekograničnoj saradnji sa kantonalnim ministrima unutrašnjih poslova i predstavnicima policija Republike Hrvatske i Republike Slovenije

Bihać,

01.06.2012.

Saopćenje za javnost

Bihać, 1.juni/lipanj 2012. – Federalni ministar unutrašnjih poslova Predrag Kurteš boravio je danas u Bihaću gdje je učestvovao na zajedničkom sastanku kantonalnih ministara unutrašnjih poslova i predstavnika policija Republike Hrvatske i Republike Slovenije.
 
Na sastanku je razmatrano više pitanja iz oblasti unutrašnjih poslova, a posebno se razgovaralo o međukantonalnoj i prekograničnoj saradnji, što je bila i tema sastanka.
 
Ministar Kurteš iznio je stav da policijske snage unutar Federacije Bosne i Hercegovine, kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova, kao i Federalna uprava policije predstavljaju ozbiljnog i pouzdanog partnera kolegama iz regiona u borbi protiv svih oblika kriminaliteta. Međusobna saradnja predstavlja zajednički interes i kao takva nema alternativu, i ministar Kurteš je izrazio uvjerenje da će ona i u buduće nastaviti da jača.
 
Kao veoma važnu, ministar Kurteš je istakao, potrebu da se svaki vid policijske saradnje, kako unutar Bosne i Hercegovine, tako i sa policijama država u okruženju javno promovira, jer se na taj način šalje pozitivna i umirujuća poruka građanima, u čijoj je policija službi, i unosi nemir u redove onih protiv kojih se policija bori. KRAJ