NAJAVA ZA MEDIJE

Sarajevo,

28.09.2012.

 

Sarajevo, 1. oktobar/listopad 2012. – Obavještavamo Vas da će se 1. 10. 2012. godine (u ponedjeljak) sa početkom u 12.00 sati u Domu policije, ul. Tina Ujevića br. 1, održatiradni sastanak Federalnog ministra unutrašnjih poslovasa ministrima kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.
 
Ovom prilikom, federalni ministar unutrašnjih poslova će svim kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova ustupiti računare namijenjene za daljnju realizaciju mjera iz dokumenta „Polazne osnove strategije sigurnosti saobraćaja u Federaciji BiH, 2008.–2013. godine“.
 
Tokom radnog sastanka razmotrit će se aktuelna pitanja od značaja za stanje sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine i definisati daljnje aktivnosti na harmonizaciji zakonske regulative za oblast unutrašnjih poslova u Federaciji BiH. (KRAJ)