Susret ministra FMUP-a Predraga Kurteša i rezidentnog koordinatora UN-a za BiH, ambasadora Jurija Afanasijeva

Sarajevo,

15.11.2012.

SAOPćENJE ZA JAVNOST

Sarajevo, 15. novembar/studeni 2012. - Rezidentni koordinator UN-a za Bosnu i Hercegovinu, ambasador Jurij Afanasijev, boravio je danas u posjeti Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, gdje ga je primio ministar Predrag Kurteš.
U dužem, srdačnom razgovoru, ministar Kurteš je izrazio zahvalnost za pomoć koju UNDP pruža Bosni i Hercegovini na njenom putu ka euroatlanskim integracijama, posebno u segmentu podrške naporima policijskih agencija u kreiranju sigurnijeg ambijenta za život građana.
Ambasador Afansejev je potvrdio da će UNDP nastaviti sa pružanjem podrške naporima lokalnih vlasti na jačanju opšteg stanja sigurnosti na području čitave Bosne i Hercegovine. U tom kontekstu, on je ministru Kurtešu izložio konkretne planove koji se tiču realizacije kampanje sa čijom realizacijom bi se otpočelo početkom 2013. godine, a kojom bi se propagirala činjenica amnestije za građane koji dobrovoljno predaju oružje koje imaju u ilegalnom posjedu, i na taj način osnažile aktivnosti na prikupljanju ilegalnog oružja i minsko-eksplozivnih sredstava u Bosni i Hercegovini.
Naglašavajući činjenicu da su velike količine oružja i minsko-eksplozivnih sredstava u ilegalnom posjedu građana, permanentna opasnost za građane Bosne i Hercegovine po više osnova, ministar Kurteš je izrazio punu spremnost Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova da se, u saradnji sa kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova, uključi u realizaciju ovog projekta. On je istakao i činjenicu da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine svojim zaključkom sa sjednice održane 06. 11. 2012, zadužila Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova da u saradnji sa Federalnim ministarstvom pravde pripremi Nacrt zakona o amnestiji za nedopušteno držanje oružja i minsko-eksplozivnih sredstava u FBiH, i da su te aktivnosti već u toku. 
 Zahvaljujući se za učinjenu posjetu, ministar Kurteš je izrazio uvjerenje da saradnja i međusobni partnerski odnos predstavlja obostrani interes UNDP-a u BiH i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, i da kao takvi predstavljaju prioritet koji će biti realizovan u punom kapacitetu. (KRAJ)