Radna posjeta federalnog ministra unutrašnjih poslova Predraga Kurteša i direktora Federalne uprave policije Dragana Lukača Ministarstvu unutrašnjih poslova HNK

26.03.2013.

 

 
 Saopštenje za javnost 
Danas, 26. 3. 2013. godine, federalni ministar unutrašnjih poslova Predrag Kurteš i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač su boravili u radnoj posjeti MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru.
Ministar unutrašnjih poslova HNK Mario Šulenta i policijski komesar Amir Begić su iznijeli presjek ukupnog stanja sigurnosti na području ovog kantona i izvijestili o aktivnostima koje Ministarstvo provodi u skladu sa svojim nadležnostima. Na osnovu iznijetih parametara, zaključeno je da se stanje sigurnosti na području HNK može ocijeniti kao zadovoljavajuće.
Tokom sastanka su definisani pravci daljnjeg unapređenja saradnje i zajedničkog djelovanja Federalne uprave policije i Uprave policije HNK, kako u segmentu borbe protiv organizovanog i međukantonalnog kriminala tako i rasvjetljavanju jednog broja do sada nerasvijetljenih krivičnih djela izvršenih na području ovog kantona.
Ministri Kurteš i Šulenta su još jednom istakli opredijeljenost da se u procesu donošenja zakona iz oblasti unutrašnjih poslova insistira na usklađivanju i harmonizaciji zakonskih prijedloga za kantonalni s onima predviđenim za federalni nivo, pri čemu je posebno apostrofiran zakon o policijskim službenicima, čija je priprema u toku.