Federalni ministar unutrašnjih poslova Predrag Kurteš i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač u radnoj posjeti policiji Brčko Distrikta BiH

03.04.2013.

 

Saopštenje za javnost
Danas, 3. 4. 2013. godine, federalni ministar unutrašnjih poslova Predrag Kurteš i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač su boravili u radnoj posjeti Brčko Distriktu BiH, gdje ih je primio šef policije Goran Lujić.
Šef policije Brčko Distrikta BiH Goran Lujić je iznio analizu stanja sigurnosti na području Distrikta i izvijestio o aktivnostima koje policija Brčko Distrikta BiH provodi u skladu sa svojim nadležnostima. Na osnovu iznijetih parametara, zaključeno je da se stanje sigurnosti na području Brčko Distrikta BiH može ocijeniti kao dobro.
Tokom sastanka su definisani pravci i mogućnosti daljeg unapređenja saradnje i zajedničkog djelovanja Federalne uprave policije i policije Brčko Distrikta BiH, posebno u segmentu organizovanog kriminala.
U svom obraćanju, Ministar Kurteš je naglasio da saradnja Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i policije Brčko Distrikta BiH nema alternativu, tako da njeno institucionalno jačanje uz puno poštivanje ustavne pozicije Distrikta predstavlja trajni zadatak, koji je u interesu građana Federacije BiH i Brčko Distrikta BiH.