Glavni tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine gospodin Goran Salihović u posjeti Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova

04.06.2013.

Glavni tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine  gospodin Goran Salihović  u posjeti Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova

Glavni tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine gospodin Goran Salihović u posjeti Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova Glavni tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine gospodin Goran Salihović je danas posjetio Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, gdje su ga zajednički primili ministar Predrag Kurteš i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač. Razgovarano je o modalitetima izmještanja Specijalne policijske jedinice FMUP-a na drugu lokaciju, zbog činjenice da prostor koji ova policijska jedinica sada koristi pripada Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, i postignut visok stepen saglasnosti o mogućim pravcima za iznalaženje rješenja ovog problema. Tokom sastanka je bilo govora i o saradnji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije sa Tužilaštvom Bosne i Hercegovine, koja je ocijenjena dobrom i iskazana obostrana spremnost da se s istom nastavi.