Održana obuka i zajednička pokazna vježba policijskih agencija iz Federacije BiH

02.09.2013.

Saopštenje za javnost

 

Održana obuka i zajednička pokazna vježba policijskih agencija iz Federacije BiH

 

Dana 29. i 30. 8. 2013. godine na lokalitetu poligona „Suhodol“, općina Hadžići, održana je obuka o  temi „Kontrola javnih nereda“, u kojoj su učestvovali  policijski službenici Specijalne policijske jedinice Federalne uprave policije i Jedinica za podršku Federalne uprave policije, skupa sa policijskim službenicima jedinica za podršku svih deset kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova sa područja Federacije Bosne i Hercegovine.

Dana 29. 8. 2013. godine polaznici obuke su kroz teoretsku obuku poučeni općem ponašanju u situaciji suprotstavljanja nasilnim ili nenasilnim demonstracijama. U realizaciji teoretskog dijela obuke su, uz rukovodne policijske službenike, učestvovali i profesori Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Borislav Petrović i prof. dr. Jasna Bajraktarević.

Dana 30. 8. 2013. godine je izvršeno taktičko uvježbavanje teoretskog dijela koji je obrađen prethodnog dana, nakon čega je izvršena združeno-taktička vježba u kojoj je simulirana situacija sprečavanja pokušaja nasilnog prodora mase u štićeni objekat.

Cilj vježbe je bio  da se pokaže spremnost, osposobljenost i opremljenost združenih policijskih snaga za suprotstavljanje nasilnom ponašanju i djelovanju većeg broja lica koje prerasta u narušavanje javnog reda i mira u većem obimu, te odbijanje napada od štićenog objekta i stavljanje situacije pod kontrolu.

Tokom vježbe demonstrirane su tehnike odbijanja napada mase na štićeni objekat, policijskog prodora u masu radi izvođenja i lišavanja slobode organizatora i podstrekača na nasilje, kao i razbijanja mase koja se agresivno ponaša.

Združeno-taktičkoj vježbi su prisustvovali federalni ministar unutrašnjih poslova Predrag Kurteš i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač, kao i svih deset policijskih komesara. Tokom evaluacije postignutih rezultata, iskazano je priznanje učesnicima na stručno i profesionalno izvršenim zadacima i posebno istaknut značaj činjenice da je ovakva  združeno-taktička vježba organizovana prvi put, te utvrđeni pravci daljnjeg koordiniranog djelovanja na jačanju spremnosti policije u Federaciji BiH na suprotstavljanju svakom pokušaju da se kroz narušavanje javnog reda i mira u većem obimu ugrozi lična i imovinska sigurnost građana.