OBAVIJEST o mjestu i vremenu održavanja javne rasprave o Nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima FBiH

10.10.2013.

  OBAVIJEST

o mjestu i vremenu  održavanja javne rasprave o Nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima FBiH

 Sarajevo, 9. oktobar/listopad 2013. - Obavještavamo Vas da će 23. 10. 2013. godine (srijeda) u 11.00 sati u Velikoj sali Parlamenta Federacije BiH, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3 u Sarajevu, u organizaciji komisija za sigurnost Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, biti održana javna rasprava o Nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima Federacije BiH.

 

Tekst Nacrta zakona o unutrašnjim poslovima FBiH dostupan je na web-stranici FMUP-a

www.fmup.gov.ba

 

Pozivamo sve zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi.