Obavijest o održavanju javne rasprave

03.12.2013.

 

Obavijest o održavanju javne rasprave

 

Obavještavamo Vas da će se u periodu od 4.12.2013. godine do 16.12.2013. godine održati javna rasprava vezana za donošenje propisa po osnovu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i prijedloga izmjena i dopuna Nastavnog plana i programa osnovne policijske obuke za čin mlađi inspektor i za čin policajac u vezi navedene problematike.

Pozivamo Vas da uzmete učešće na javnoj raspravi i date Vaše primjedbe i sugestije kako bi se donijeli nevedeni propisi i prijedlog izmjena i dopuna navedenih nastavnih planova i programa.

Radni materijal koji će biti predmet javnih rasprava može se preuzeti sa WEB stranice Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Molimo da konkretne prijedloge izmjena i dopuna Pravilnika i Nastavnog plana i programa na javnoj raspravi iznesete u pismenoj formi, a generalne primjedbe mogu se usmeno saopštiti na javnoj raspravi.