Svečano otvorenje Centralnog matičnog registra Federacije BiH u sjedištu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova

09.05.2014.

Najava za medije


Zakon o matičnim knjigama Federacije BiH, koji je stupio na snagu 12. 5. 2012. godine, Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova propisao je obavezu da u roku od dvije godine implementira Zakon i obezbijedi  sve preduslove za njegovu jedinstvenu primjenu u 78 općina u Federaciji Bosne i Hercegovine i gradu Mostaru.
 
Implementacija Zakona je podrazumijevala pripremu i donošenje devet podzakonskih akata, stavljanje u pravni promet novih obrazaca izvoda i uvjerenja iz matičnih knjiga koji su trajnog karaktera i jedinstveni za čitavu Federaciju BiH, obuku za primjenu Zakona i polaganje posebnog stručnog ispita za matičare, te uspostavu Matičnog registra, kao jedinstvene elektronske baze podataka, u čijem će se Jedinstvenom centralnom registru, pozicioniranom u sjedištu FMUP-a, nalaziti  lični podaci građana  iz svih matičnih knjiga koje se vode u Federaciji BiH.
 
Ovo ministarstvo  je u proteklom dvogodišnjem periodu realizovalo sve obaveze u vezi s implementacijom Zakona o matičnim knjigama FBiH, tako da su obezbijeđeni preduslovi da se u zakonom predviđenom roku otpočne sa testnom fazom funkcionisanja Matičnog registra.
 
Dana 12. 5. 2014. godine federalni ministar unutrašnjih poslova Predrag Kurteš će u prisustvu zamjenika šefa Delegacije Evropske unije u BiH Renca Davidija staviti u funkciju server sobu i Jedinstveni centralni registar, čime će zvanično otpočeti testna faza funkcionisanja Matičnog registra.
 
Pozivamo Vas da prisustvujete ovom događaju 12. 5. 2014. godine u sjedištu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (Mehmeda Spahe broj 7), I sprat, sa početkom u 11.00 sati.
 
Predstavnike medija molimo da na mjestu događaja budu do 10.45 sati.