Ministar Čampara i direktor Lukač posjetili MUP Bosansko-podrinjskog kantona/županije

28.05.2015.

 

 SAOPćENJE ZA JAVNOST

Goražde, 28. maj/svibanj, 2015. - Federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač posjetili su danas MUP Bosansko-podrinjskog kantona, gdje su ih primili ministar Nijaz Musić i policijski komesar Ešef Hurić.

  Na sastanku je razgovarano o stanju sigurnosti na području ovog kantona te o jačanju policijskih kapaciteta na nivou Federacije BiH. Zaključeno je da se stanje sigurnosti u kantonu može ocijeniti kao zadovoljavajuće.

 Ministar Musić i policijski komesar Hurić upoznali su federalnog ministra i direktora o materijalno-tehničkoj opremljenosti te su definisani pravci daljnjeg unapređenja saradnje i zajedničkog djelovanja Federalnog ministarstva untrašnjih poslova, Federalne uprave policije i kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova u borbi protiv terorizma, organizovanog i međukantonalnog kriminala.

 Ministar Čampara i direktor Lukač  iskazali su potrebu da kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova svoje zakone o unutrašnjim poslovima i zakone o policijskim službenicima zasnuju na principima federalnih zakona, čime bi se izvršila harmonizacija zakona na nivou Federacije BiH, uz istovremeno očuvanje nadležnosti kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i unutrašnje organizacije.