Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova posjetio šef misije OSCE-a u BiH, ambasador Jonathan Moore

Sarajevo,

01.06.2015.

 SAOPćENJE ZA JAVNOST

Sarajevo, 1. juni/lipanj, 2015. – Federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara primio je danas u posjetušefa misije OSCE-a u BiH, ambasadora Jonathana Moorea te su razgovarali o aktuelnim pitanjima vezanim za rad Ministarstva.
 
Ministar Čampara istakao je značaj podrške i pomoći koju OSCE-a u BiH, kao i Sjedinjene Američke Države konstantno pružajuBosni i Hercegovini na njenom putu ka evroatlantskim integracijama.Ambasador je potom upoznat sa konkretnim aktivnostima Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova koje imaju za cilj daljnje jačanje unutrašnjih resursa Ministarstva i saradnju s ostalim agencijama za provođenje zakona na svim nivoima u BiH, što bi trebalo rezultirati još efikasnijom borbom protiv svih oblika kriminala, posebno terorizma.
 
Razgovarano je o reformama u BiH koje predstoje stupanjem na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i obavezama koje proizlaze iz sigurnosnog aspekta.
Šef misije OSCE-a u BiH, ambasador Jonathan Moore izrazio je opredijeljenost OSCE-a za nastavak dobre saradnje s Ministarstvom i izrazio je punu podršku koju Ministarstvo ulaže radi jačanja sigurnosnog ambijenta na području Federacije BiH.

 

Zahvaljujući se za posjetu, ministar Čampara i ambasador Moore izrazili su mišljenje kako je neophodno nastaviti dobru saradnju vezanu za sva sigurnosna pitanja u BiH kako bi u vremenu koje je pred nama Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova postizalo što bolje rezultate. KRAJ