Potpisan Sporazum o jačanju policijske saradnje između Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Policije Brčko Distrikta BiH

Brčko,

21.09.2015.

 SAOPćENJE ZA JAVNOST

Brčko, 21. septembar/rujan, 2015. - Federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač posjetili su danas sjedište Policije Brčko Distrikta BiH, gdje su ih primili šef Policije Goran Pisić i zamjenik šefa Policije Fahrudin Selimović.
 
Prilikom susreta ministar Čampara i šef Policije Pisić potpisali su „Sporazum o jačanju policijske saradnje između Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Policije Brčko Distrikta BiH“. Potpisnici su se usaglasili oko međusobnog razmjenjivanja informacija radi ostvarivanja saradnje, usmjerene na sprečavanje, rješavanje i istrage svih krivičnih djela, a posebno krivičnih djela organizovanog kriminala i drugih pojavnih oblika kriminaliteta. 

 

Ministar čamapara je istakao da se ovim sporazumom uspostavljaju efikasniji oblici saradnje u oblasti borbe protiv svih oblika kriminaliteta i poboljšanja zaštite ličnosti koje se posebno osiguravaju na teritoriji Bosne i Hercegovine, međusobna policijska obuka, razmjena informacija i policijskih iskustava. KRAJ.