Ministar Čampara i direktor Lukač posjetili MUP Srednjobosanskog kantona i MUP Unsko-sanskog kantona

07.10.2015.

 

Saopćenje za javnost

 Travnik i Bihać, 7. oktobar/listopad, 2015. - Federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač posjetili su danas MUP Srednjobosanskog kantona, gdje su ih primili ministar Feliks Vidović i policijski komesar Sulejman Tukar i MUP Unsko-sanskog kantona, gdje su ih primili ministar Senad Kljajić i policijski komesar Mujo Koričić.

  Na sastancima je razgovarano o stanju u oblasti sigurnosti na područjima ovih kantona te o jačanju svih policijskih kapaciteta na nivou Federacije BiH. Prezentirane su aktivnosti koje ministarstva provode u skladu sa svojim nadležnostima. Na osnovu iznijetih parametara, zaključeno je da se stanja sigurnosti u oba kantona mogu ocijeniti kao zadovoljavajuća.

 Ministar Čampara i direktor Lukač  razgovarali su o Nacrtu sporazuma o međusobnom pružanju pomoći i operativnoj saradnji policijskih organa u Federaciji BiH u uvjetima rješavanja kriznih stanja na prostoru Federacije BiH, čije bi potpisivanje dovelo do uspostavljanja efikasnijih oblika saradnje u oblasti borbe protiv svih pojavnih oblika kriminaliteta i poboljšanje cjelokupne sigurnosne situacije.

Ministri Vidović i Kljajić, kao i policijski komesari Tukar i Koričić upoznali su federalnog ministra i direktora o stanju u oblasti materijalno-tehničke opremljenosti te su definisani pravci daljnjeg unapređenja saradnje i zajedničkog djelovanja Federalnog minstarstva untrašnjih poslova, Federalne uprave policije i kantonalanih ministarstava unutrašnjih poslova u borbi protiv terorizma, organizovanog i međukantonalnog kriminala. KRAJ.