Održan radni sastanak federalnog ministra unutrašnjih poslova i direktora Federalne uprave policije sa kantonalnim ministrima unutrašnjih poslova i policijskim komesarima

Goražde,

30.10.2015.

SAOPćENJE ZA JAVNOST

 Goražde 30. oktobar/listopad, 2015. - Federalni ministar unturašnjh poslova Aljoša Čampara i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač danas su u Goraždu održali zajednički radni sastanak, kome su prisustvovali kantonalni ministri unutrašnjih poslova i policijski komesari.

Na sastanku je razmatran Izvještaj o sigurnosnoj situaciji na području Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-septembar 2015. godine, kao i sigurnosna pitanja u vezi sa funkcionisanjem policijske strukture u BiH i druga aktuelna pitanja iz domena policijskog rada.Prilikom rasprave o stanju sigrunosti na području Federacije BiH zaključeno je da se sigurnosna situacija u izvještajnom periodu znatno poboljšala te se može ocijeniti dobrom, jer je došlo do vidnog smanjenja broja krivičnih djela.
Učesnici sastanka danas su razmatrali Sporazum o međusobnom pružanju pomoći i operativnoj saradnji policijskih organa u Federaciji BiH u uvjetima rješavanja kriznih stanja na prostoru Federacije BiH, te je veći broj predstavnika kantonalnih ministarstva unutrašnjih poslova danas potpisao sporazum. Osnovna namjera ovog Sporazuma je pružanje pomoći policijskim organima u Federaciji BiH u operativnom smislu i saradnja u kriznim situacijama.
 
Na kraju sastanka Ministar Čampara je istakao da će potpisivanjem ovog sporazuma  između Federalne uprave policije i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova doći do uspostavljanja efikasnijih oblika saradnje u oblasti borbe protiv svih pojavnih oblika kriminaliteta i poboljšanja cjelokupne sigurnosne situacije. Ministar je izrazio nadu da će do kraja godine i ostali predstavnici kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova potpisati ovaj sporazum nakon što dobiju saglasnost kantonalnih Vlada.KRAJ