Produžen rok za podnošenje prijava na Javni poziv za utvrđivanje liste eksperata iz oblasti zaštite ljudi i imovine

Sarajevo,

17.12.2015.

 

 Produžen rok za podnošenje prijava na Javni poziv za utvrđivanje liste

eksperata iz oblasti zaštite ljudi i imovine

 

Obavještavaju se zainteresirani kandidati da su u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 96/15, objavljene Izmjene u Javnom pozivu za utvrđivanje liste eksperata iz oblasti zaštite ljudi i imovine, koji je objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 79/15,  na način da je produžen rok za podnošenje prijava do 31. 12. 2015. godine, tako da do navedenog datuma mogu svoje prijave sa potrebnom dokumentacijom predati neposredno ili putem pošte preporučeno na adresu: Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova -Federalno ministarstvo unutarnjih poslova, ul. Mehmeda Spahe br. 7, 71000 Sarajevo,  sa naznakom: „Javni poziv za utvrđivanje liste eksperata iz oblasti zaštite ljudi i imovine”. Nepotpune, neuredne i  neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji su prije Izmjene u Javnom pozivu za utvrđivanje liste eksperata iz oblasti zaštite ljudi i imovine podnijeli prijavu nisu dužni podnositi novu prijavu.

 

Javni poziv za listu eksperata.pdf

Izmjene u javnom pozivu za utvrđivanje liste eksperata.doc