Ministar Čampara i direktor Lukač posjetili MUP Kantona Sarajevo i MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar,

16.02.2016.

 SAOPćENJE ZA JAVNOST

Mostar, 16. februar/veljača, 2016. - Federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač tokom redovnog obilaska kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova posjetili su MUP Kantona Sarajevo, gdje su ih primili ministar Ismir Jusko i policijski komesar Vahid ćosić i MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje su ih primili ministar Slađan Bevanda i policijski komesar Ilija Lasić.  
 
Na sastancima je razgovarano o stanju u oblasti sigurnosti na područjima ovih kantona te o jačanju svih policijskih kapaciteta na nivou Federacije BiH. Prezentovane su aktivnosti koje ministarstva provode u skladu sa svojim nadležnostima. Na osnovu iznijetih parametara, zaključeno je da se stanja sigurnosti u oba kantona mogu ocijeniti kao zadovoljavajuća.
 
Ministar Čampara i direktor Lukač  razgovarali su o mogućnosti unapređenja operativne saradnje formiranjem zajedničkih policijskih timova koji bi doveli do  uspostavljanja efikasnijih oblika saradnje u oblasti borbe protiv svih pojavnih oblika kriminaliteta i poboljšanje cjelokupne sigurnosne situacije.
 
Ministri Jusko i Bevanda, kao i policijski komesari ćosić i Lasić upoznali su federalnog ministra i direktora o stanju u oblasti materijalno-tehničke opremljenosti te su definisani pravci daljnjeg unapređenja saradnje i zajedničkog djelovanja Federalnog minstarstva untrašnjih poslova, Federalne uprave policije i kantonalanih ministarstava unutrašnjih poslova u borbi protiv terorizma, organizovanog i međukantonalnog kriminala. KRAJ.