Ministar Čampara i direktor Lukač posjetili MUP Zapadnohercegovačkog kantona i Terenski ured FUP-a u Mostaru

Ljubuški,

24.02.2016.

SAOPćENJE ZA JAVNOST

Ljubuški, 24. februar/veljača, 2016. - Federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač tokom redovnog obilaska kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova posjetili su MUP Zapadnohercegovačkog kantona, gdje su ih primili ministar Zdravko Boras i policijski komesar Milenko Madunović.

Na sastancima je razgovarano o stanju u oblasti sigurnosti na području ovog kantona te o jačanju svih policijskih kapaciteta na nivou Federacije BiH. Prezentovane su aktivnosti koje Ministarstvo provodi u skladu sa svojim nadležnostima. Na osnovu iznijetih parametara, zaključeno je da se stanje sigurnosti u kantonu može ocijeniti kao zadovoljavajuće.
 
Ministar Čampara i direktor Lukač  razgovarali su o mogućnosti unapređenja operativne saradnje formiranjem zajedničkih policijskih timova, koji bi doveli do  uspostavljanja efikasnijih oblika saradnje u oblasti borbe protiv svih pojavnih oblika kriminaliteta i poboljšanje cjelokupne sigurnosne situacije.
 
Ministar Boras i policijski komesar Madunović upoznali su federalnog ministra i direktora o stanju u oblasti materijalno-tehničke opremljenosti te su definisani pravci daljnjeg unapređenja saradnje i zajedničkog djelovanja Federalnog minstarstva untrašnjih poslova, Federalne uprave policije i kantonalanih ministarstava unutrašnjih poslova u borbi protiv terorizma, organizovanog i međukantonalnog kriminala. 
 
Nakon zavšene posjete MUP-u ZHK ministar Čampara i direktor Lukač posjetili su Terenski ured Federalne uprave policije u Mostaru, gdje su se upoznali sa aktivnostima koje Ured provodi iz djelokruga nadležnosti FUP-a, a u saradnji sa kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova.KRAJ.