U organizaciji TIKA-e i Policijske akademiji FMUP-a uspješno okončana obuka policijskih službenika

Sarajevo,

25.03.2016.

Sarajevo, 25. mart/ožujak 2016. – Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova održan je petodnevni kurs o temi "Proces radikalizacije koja vodi ka terorizmu i metode prevencije". Kurs je u periodu 21. 3.-25. 3. 2016. godine pohađao 21 policijski službenik iz Federalne uprave policije i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova. 

Predavači na kursu bili su predstavnici TIKA-e, i to: Ergűn Dagistanli, glavni inspektor, Mehmet Fatih Temirci, inspektor i Sinan Yurdakadim, inspektor.

Polaznici  su stekli nova i unaprijedili postojeća znanja iz oblasti prevencije terorizma.