Na Policijskoj akademiji FMUP-a promovirana 26-ta generacija kadeta

Sarajevo,

08.04.2016.

Sarajevo, 8. april/travanj 2016. – Danas je na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova promovirana XXVI (dvadeset šesta) generacija kadeta.

Polaznici, njih 45, su proteklih dvanaest mjeseci pohađali osnovnu policijsku obuku te stekli čin „policajac“. Obuka se sastojala od tri faze, a obuhvatila je osnovnu obradu dvanaest nastavnih cjelina. Prva faza edukacije je obuhvatala teorijsku nastavu s praktičnim vježbama i situacijsku nastavu, u trajanju od 1005 nastavnih sati. Druga faza u trajanju od 680 nastavnih sati praktične obuke i treća faza je sistematizacija gradiva i situaciona nastava  te polaganje završnog ispita.

Cilj obuke je usvajanje neophodnog znanja za policijskog službenika, savladavnje vještina rukovanja vatrenim oružjem, osnove kriminalistike, bezbjednosti saobraćaja i ostali predmeti iz Nastavnog plana i programa Policijske akademije koji će pomoći u samostalnom osposobljavanju kadeta za rad u policiji. 

Na svečanoj promociji kadeta pristunima se obratio vršioc dužnosti direktora Policijske akademije FMUP-a Nusret Beširević koji je istakao značaj ove ustanove kao jednu od najvažnijih institucija u našem policijskom sistemu, koja ima za cilj da doprinese razvoju savremene, demokratske policijske strukture koja počiva na međusobnom povjerenju policije i građana. 

Pristunima su se obratili i Ensad Korman, zamjenik direktora Federalne uprave policije te Fadil Šljivić, policijski komesar MUP-a Tuzlanskog kantona, koji je zajedno sa Huseinom Topčagićem, ministrom MUP-a TK-a prisustvovao promociji i budućim policajcima poželio puno sreće u izvršavanju svakodnevnih zadataka. (KRAJ)