Predstavnici FMUP-a sa delegacijom Švicarske agencije za razvoj i saradnju dogovorili realizaciju projekta „Rad policije u zajednici“

Sarajevo,

10.02.2009.

SARAJEVO, 10. februar/veljača 2009. – Muhidin Alić, federalni ministar unutrašnjih poslova, i Zlatko Miletić, direktor Federalne uprave policije, danas su se sastali sa delegacijom Švicarske agencije za razvoj i saradnju na čelu sa Peterom Schorerom, direktorom projekta.
Na današnjem sastanku, koji je održan u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, razgovaralo se o realizaciji projekta „Rad policije u zajednici u BiH“, te posebno o izradi priručnika koji bi se koristio u obje Policijske akademije u BiH.

Ministar Muhidin Alić je istakao da je Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova ponosno što je dio jednog ovakvog projekta kao što je „Rad policije u zajednici“.

„U tom kontekstu, a radi ostvarenja konkretnih rezultata, mi smo izdvojili 50 hiljada KM za realizaciju ovog projekta. On će se posebno odnositi na relizaciju obaveza iz Akcionog plana borbe protiv maloljetničke delinkvencije u FBiH. Zaista mi je drago da ovakav projekt ima podršku i drago mi je što će doći do realizacije“, istakao je ministar Alić.

„Naš plan je da radimo po četiri mjeseca u svakom kantonu, sa grupom ljudi koji su određeni ispred tih kantona. Način rada neće biti identičan, jer nije svaka sredina ista. Već smo imali sastanke sa predstavnicima MUP-a Kantona Sarajevo, koji nisu krili zadovoljstvo zbog učestvovanja u ovom projektu“, kazao je Schorer, dodajući da je planirano da ovaj projekt u smislu obuke po kantonima bude okončan do kraja 2010. godine.

Kada je riječ o izradi jedinstvenog udžbenika za policijske akademije u BiH, Schorer je potcrtao da je neophodno da u izradi ovog udžbenika učestvuje što više stručnjaka iz BiH.


Učesnici sastanka su se složili da je sačinjavanje priručnika za policijske akademije značajan korak naprijed u relizaciji projekta, sa čijom će se realizacijom nastaviti i u ovoj godini. (KRAJ)