Svečano obilježen 1. juli/srpanj, Dan policije u FBiH

Sarajevo,

01.07.2016.

Svečano obilježen 1. juli/srpanj, Dan policije u FBiH

Povodom obilježavanja Dana policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova danas je u Domu policije održana svečana sjednica Kolegija federalnog ministra unutrašnjih poslova i direktora Federalne uprave policije, na kojoj su se prisutnima obratili Aljoša Čampara, federalni ministar unutrašnjih poslova, i Dragan Lukač, direktor FUP-a.

Prilikom obraćanja prisutnima ministar Čampara istakao je značaj Zakona o policijskim službenicima Federacije BiH, koji je trenutno u parlamentarnoj proceduri. Ovim zakonom trebaju biti eliminisane sve odredbe koje su na bilo koji način umanjivale efikasnost rada Federalne uprave policije. Također, mora biti maksimalno prilagođen i međunarodnim standardima, posebno standardima Evropske unije.

„Smatram da ima prostora da kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova svoje zakone o unutrašnjim poslovima i zakone o policijskim službenicima zasnivaju na principima federalnog zakona, čime bi se omogućila harmonizacija zakona, uz istovremeno očuvanje nadležnosti i unutrašnje organizacije kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova“, izjavio je ministar Čampara.

Direktor FUP-a Dragan Lukač čestitao je 1. juli, Dan policije svim pripadnicima policijskih struktura u Federaciji BiH, i istakao da je zadovoljan do sada postignutim rezultatima u odnosu na materijalno-tehničku opremljenost policije, ali da uvijek treba težiti da ti rezultati budu bolji. Naglasio je da je evidentan porast saobraćajnih nezgoda te da u budućnosti treba pokrenuti inicjativa za zakonske izmjene kako bi  se Federalna uprava policije maksimalno uključila u rješavanje i suzbijanje ove problematike. Također će se nastaviti kontinuirane aktivnosti u oblasti terorizma, organizovanog i finansijskog kriminala, s akcentom na korupciju.

Na svečanoj sjednici kolegija ministar Aljoša Čampara i direktor FUP-a Dragan Lukač uručili su prigodne nagrade pobjednicima u sportskim takimčenjima u disciplinama: streljaštvo, mali nogomet i šah održanim povodom obilježavanja 1. jula, Dana policije u FBiH.  Uručene su i nagrade i pismene pohvale policijskim službenicima i uposlenicima Federalne uprave policije i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za izuzetne rezultate u radu, među kojima ističemo dodjelu  pištolja sa posvetom ministru FMUP-a Aljoši Čampari.

Sjednici kolegija su prisustvovali potpredsjednici Federacije BiH, Melika Mahmutbegović i Milan Dunović, kao i predstavnici sudske i izvršne vlasti, te predstavnici međunarodnih institucija, policijskih agencija u BiH i drugi.