Promovirana XIV generacija „mlađih inspektora“ i XXVII generacija „policajaca“ Policijske akademije FMUP-a

Sarajevo,

02.09.2016.

Sarajevo, 2. septembar/rujan 2016. – Danas je na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova promovirana XIV (četrnaesta) generacija polaznika za čin „mlađi inspektor“ i XXVII (dvadeset sedma) generacije polaznika za čin „policajac“.

Na svečanoj promociji kadeta pristunima se obratio ministar Čampara koji je čestitao akademcima na ostvarenim rezultatima tokom školovanja na Policijskoj akademiji i ohrabrio ih riječima: „Smatram da bi vaš primjer trebalo da slijede svi u ovom društvu koji vjeruju u ovu državu. Važno je da zapamtite da ono što ste naučili za vrijeme školovanja primjenite u praksi, a to je, da radite kao tim, da štitite jedni druge kada treba, ali i da ne zaboravite da je vaša odgovornost pojedinačna. Nadam se da ćete vi, budući policajci, znanje i vještine koje ste stekli na ovoj akademiji adekvatno primijeniti u praksi i time opravdati naše povjerenje i dati svoj doprinos jačanju ugleda policijske profesije“.

Pored ministra pristunima su se obratili i gospodin Nurset Beširević, vršioc dužnosti direktora Policijske akademije FMUP-a koji je naglasio da se kadeti, njih 130, izvođenjem praktičnih vježbi i situacione nastave osposobljavaju za primjenu policijskih ovlaštenja i izvršavanje zadataka sa kojima se mogu susresti u svakodnevnom poslu.

Zatim se u ime XIV generacije polaznika za čin „mlađi inspektor“ i XXVII generacije polaznika za čin „policajac“ prisutnima obratila kadetkinja Emina Osmančević zahvalivši se ministru Aljoši Čamapari i kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova  na podršci, kao i uposlenicima Policijske akademije FMUP-a, što su nesebičnim zalaganjem dio svog iskustva prenijeli na buduće mlađe inspektore i policijske službenike.

Promociji su također prisustvovali Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH, kantonalni  ministri unutrašnjih poslova, policijski komesari, rukovodioci policijskih agencija, predstavnici međunarodnih organizacija i mnogi drugi. (KRAJ)