Zamjenik ambasadorice SAD-a u BiH Paul Horowitz posjetio FMUP

Sarajevo,

28.11.2017.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Zamjenik ambasadorice Sjedinjenih Američkih Država u BiH Paul Horowitz danas je posjetio Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, gdje se sastao sa ministrom unutrašnjih poslova Aljošom Čamparom i direktorom Federalne uprave policije Draganom Lukačem.

Ministar Čampara i direktor Lukač izvijestili su zamjenika ambasadorice SAD-a Paula Horowitza o postignutim rezulatima u radu Federalne uprave policije, pri čemu je konstatovano da su ostvareni značajni rezultati u proteklom periodu.

Razgovarano je o aktuelnim sigurnosnim izazovima u BiH i o problemima oko formiranja policijskih struktura u našoj zemlji s aspekta normiranja, odnosno usklađivanja s aktuelnim propisima, kao i s aspekta operativnih aktivnosti policije.

Sagovornici su izrazili zadovoljstvo naporima koje Bosna i Hercegovina ulaže u jačanje sigurnosnog ambijenta, posebno ističući aktivnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova na pružanju podrške policijskim snagama u borbi protiv svih oblika kriminala.

Na sastanku su se sagovornici usaglasili da se što prije donese novi Zakon o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine, utemeljen na evropskim standardima.

Ministar Čampara i direktor Lukač zahvalili su se zamjeniku ambasadorice SAD-a u BiH Paulu Horowitzu na posjeti i izrazili zahvalnost na nesebičnoj podršci prijateljskih Sjedinjenih Američkih Država, uz uvjerenje da će se dosadašnja uspješna saradnja nastaviti i u narednom periodu. Zamjenik ambasadorice Paul Horowitzu se zahvalio na prijemu i naglasio kako će Vlada SAD-a nastaviti pružanje podrške našoj zemlji na svim poljima, a prioritet će biti realizacija specijalističkih obuka i unapređenje policijske saradnje u obostranom interesu.