Promovirana XXXIII generacija „policajaca“ Policijske akademije FMUP-a

Sarajevo,

20.06.2018.

Danas je na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova promovirana XXXIII (trideset treća) generacija polaznika za čin „policajac“, njih 115 polaznika, od kojih je 75 iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, 25 iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona i 15 iz Federalne uprave policije.

U ime XXXIII generacije polaznika za čin „policajac“ prisutnima se obratio kadet Miladin Ibro zahvalivši se ministru Aljoši Čamapari i kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova na podršci, direktoru Policijske akademije, kao i uposlenicima Policijske akademije FMUP-a, što su nesebičnim zalaganjem dio svog iskustva prenijeli na buduće policijske službenike.

Zatim se pristunima obratio Nusret Beširević, direktor Policijske akademije FMUP-a, koji je izjavio: „Cilj nam je policijsku obuku podići na nivo kakav je u zemljama EU, imajući uvijek na umu ulogu i misiju policije, a ona je prije svega da štiti ustavni poredak zemlje i garantuje ličnu i imovinsku sigurnost građana. U potpunosti smo svjesni naše uloge u sistemu sigurnosti, svjesni da je Policijska akademija embrion policijske obuke, mjesto gdje budući policijski službenici stiču osnovna policijska znanja i vještine, te prolaze određene specijalističke obuke. Uz potrebnu podršku, spremni smo odgovoriti na promjene i izazove koji su pred nama, i time doprinijeti sveukupnoj ličnoj i imovinskoj sigurnosti građana u BIH.“

Nakon obraćanja direktora prisutnima se obratio i ministar Čampara istaknuvši značaj Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova kao respektabilne ustanove, koja je zadržala kvalitet rada i dan danas, a u prilog tome iznio je sljedeće podatke: „U toku 2017. godine na ovoj akademiji se školovao 321 polaznik za čin „policajac“ i „mlađi inspektor“, dok su se u prvoj polovini ove godine školovala 182 polaznika, a do kraja godine planirano je školovanje oko 400 polaznika. Različite vidove stručnih obuka u toku 2017. godine pohađalo je 3.852 polaznika, a u prvoj polovini 2018. godine 1.227 polaznika“. Također, je naglasio da ovi podaci dovoljno govore o mogućnostima koje ova akademija pruža, kvalitetu obuke, kao i o kvalitetu nastavnog osoblja, koje je tom prilikom pohvalio za sav dosadašnji trud i napore koje su ulažili kako bi održali kvalitet nastave i polaznike, buduće policajce, obučili da se uhvate u koštac sa svim izazovima policijskog posla.

Promociji su također prisustvovali kantonalni ministri unutrašnjih poslova, policijski komesari, rukovodioci policijskih agencija, predstavnici međunarodnih organizacija i mnogi drugi.