FMUP ODUSTAJE OD UVOĐENJA REZERVNOG SASTAVA POLICIJE

Sarajevo,

25.06.2019.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara odlučio je da iz Prednacrta Zakona o dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine povuče članove koji se odnose na uspostavu rezervnog sastava policije u visini do 50% od ukupnog broja policijskih službenika u sastavu Federalne uprave policije, a koji su sačinjeni kao direktan odgovor na uvođenje rezervnog sastava policije u RS-u.

Ministar Čampara je naglasio da Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova nije ni ranije bilo za uspostavu rezervnog sastava policije, ali da je to bio jedini adekvatan odgovor kojim bi se očuvala sigurnost građana u Federaciji BiH.

Mišljenja je također, da se i dalje treba raditi na izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji FMUP-a kojim bi se omogućio prijem novih 110 policijskih službenika u početnom činu „policajac“, što bi doprinijelo jačanju postojećih policijskih struktura u Federalnoj upravi policije.

Također, ministar Čampara i dalje podržava izmjene koje podrazumijevaju i nabavku materijalno-tehničkih sredstava za neometan i efikasniji rad Federalne uprave policije, kao i stavljanje u funkciju helikoptera koji će se koristiti u operativnom radu Uprave policije.

Sve aktivnosti koje ubuduće bude poduzimalo Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova biće fokusirane prije svega na zaštitu lične i imovinske sigurnosti svih građana.