Potpisan Memorandum o razumijevanju

Sarajevo,

04.09.2019.

Danas je u prostorijama Federalnog MUP-a upriličeno potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Agencije Ujedinjenih naroda za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena UN Women i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Memorandum su potpisali ministar Aljoša Čampara i David Saunders, predstavnik UN Women u Bosni i Hercegovini. Cilj ovog memoranduma je unapređenje prevencije i jačanje borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, te unapređenje kapaciteta policijskih službenika i službenica za primjenu Istanbulske konvencije i relevantnog domaćeg zakonodavstva u sprečavanju nasilja u porodici u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Predložena saradnja će dati direktan doprinos ostvarivanju ciljeva sadržanih u strateškom planu UN Women BiH (2019. – 2022.) i poboljšati kapacitete onih koji su zaduženi za pružanje podrške preživjelima nasilja nad ženama, u skladu s obavezama proisteklim iz Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici - Istanbulske konvencije.

Ova saradnja odvijat će se kroz različite modalitete podrške, kao što su saradnja na izradi strateških dokumenata u oblasti borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici; razmjena informacija u vezi sa koordinacijom i nadzorom nad provođenjem strateških dokumenata; saradnja u unapređenju nastavnog plana i programa za edukaciju policijskih kadeta i kadetkinja iz oblasti prevencije nasilja nad ženama i nasilja u porodici; saradnja u razvoju sistema koordinacije nadležnih tijela zaduženih za implementaciju politika iz oblasti borbe protiv nasilja i dr.