Saradnja FMUP-a i Ekopaka

Sarajevo,

11.10.2019.

FMUP se uključio u sistem reciklaže otpadnog papira

Federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara na današnjem sastanku sa predstavnicima bosanskohercegovačke firme „Ekopak“ donio je odluku da se Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova aktivno uključi u sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada. Stoga je ovo ministarstvo, u saradnji sa prvim ovlaštenim operaterom sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom u BiH firmom Ekopak, organiziralo prikupljanje i odvoz na reciklažu svog otpadnog papira.

„Cilj nam je da Federalni MUP posluži kao primjer svim ostalim institucijama kako bi preuzele inicijativu i aktivno se uključile u proces očuvanja okoliša i na taj način doprinijele uređenju našeg okruženja“, izjavio je ministar Čampara.

S tim u vezi, Ekopak je uručio FMUP-u 80 korpi za prikupljanje otpadnog papira koje će biti postavljene u prostorijama FMUP-a.

Raduje nas što se i ova važna institucija uključila u sistem reciklaže i dala svoj doprinos u očuvanju našeg okoliša i unapređenju sistema reciklaže ambalažnog otpada u našoj zemlji“, kazala je Amela Hrbat, direktorica Ekopaka.

Ovim potezom FMUP se među prvim institucijama aktivno uključio u unapređenje postojećeg sistema upravljanja otpadom i proces reciklaže, kao i očuvanju našeg okoliša.