Uspješno okončana obuka za instrukture Oružanih snaga BiH u saradnji sa Policijskom akademijom FMUP-a i Specijalnom policijskom jedinicom FUP-a

Sarajevo,

14.11.2019.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Policijska akademija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa Specijalnom policijskom jedinicom Federalne uprave policije organizovala je kurs „Za instruktora kursa kontrola mase“, koji je održan od 4. do 8. 11. 2019. godine. Zbog specifičnosti tema teoretskog i praktičnog dijela, kurs je održan u kasarni Oružanih snaga BiH „Rajlovac“.

Riječ je o prvoj obuci koja je realizirana u saradnji s Oružanim snagama BiH te je stoga Policijska akademija više nego zadovoljna postignutim rezultatima. S obzirom na to da Policijska akademija posjeduje iskustvo iz različitih oblasti, i ovog puta se iskazala u pružanju stručne pomoći kako bi se uspješno okončala obuka 1. generacije instruktora OS za kontrolu mase.

Realizacijom obuka ove i slične tematike, Policijska akademija i na ovaj način doprinosi jačanju i usavršavanju policijskih kadrova, kao i pripadnika Oružanih snaga, koji su dobili priliku usvojiti znanja i tehnologije iz oblasti kontrole masa, što će primijeniti u organizacionim jedinicima Ministarstva odbrane OS BiH. Na ovaj način Policijska akademija FMUP-a pruža nesebičnu pomoć i učestvuje, zajedno s ostalim institucijama, u jačanju sigurnosti i stabilnosti u BiH te ujedno radi i na promociji drugih vrijednosti.

Po okončanju kursa, Policijska akademija je dodijelila certifikate polaznicima koji su dobili status instruktora u oblasti kontrole mase.