Obavijest u vezi sa Nacrtom uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe

19.01.2021.

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, u skladu s Uredbom o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata („Službene novine Federacije BiH“, broj 51/12), poziva zainteresiranu javnost da učestvuje u konsultacijama u vezi sa Nacrtom uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu i postupku provođenja mjera zaštite i vršenja prijevoza i prijenosa gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocijenosti i Nacrtom metodologije o osnovama sadržaja i načina izrade procjene ugroženosti i elaborata o zaštiti.

Molimo da komentare na Nacrt uredbe dostavite do 15. 2. 2021. godine, a na Nacrt metodologije do 11. 2. 2021. godine. 

Nevedeni dokumenti nalaze se na web stranici Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova: www.fmup.gov.ba, u rubrici Propisi – Uredbe, odnosno Propisi – Ostalo.