OBAVJEŠTENJE ZA JAVNU NABAVKU AUTOBUSA ZA POTREBE POLICIJSKE AKADEMIJE FMUP-a

23.06.2021.

Obavještavamo zainteresirane ponuđače da je dana 23.06.2021. godine, na portalu javnih nabavki, objavljena Tenderska dokumentacija za javnu nabavku autobusa za potrebe Policijske akademije FMUP-a, broj protokola: 01-06-06/3-11-3-11/21, broj javne nabavke: 01-06-06/3-11-3-11/1 od 23.06.2021. godine, te ukoliko su zainteresovani za predmetnu nabavku, pomenutu tendersku dokumentaciju mogu preuzeti na portalu javnih nabavki.