Federacija BiH bogatija za 46 policijskih službenika: Promovirana XXXVIII generacija polaznika za čin početni čin „policajac“

12.07.2021.

 

Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (FMUP) promovirana je XXXVIII generacija polaznika za početni čin „policajac“.

Obuku za početni čin „policajac“ uspješno je okončalo 46 polaznika iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona i Ministarstva unutrašnjih poslova Posavskog kantona.

Tim povodom polaznicima danas se obratio federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara koji je rekao da je Policijska akademija FMUP-a od svog postanka do danas doživjela mnoge organizacijske promjene, ali je uprkos tome opstala i postala bolja i jača čemu svjedoči i XXXVIII generacija.

 

„Nadam se da ćete vi, budući policajci, znanje i vještine koje ste stekli na Policijskoj akademiji FMUP-a adekvatno primijeniti u praksi i time opravdati naše povjerenje te doprinijeti kreiranju boljeg sigurnosnog okruženja i ugledu policijske profesija“, rekao je ministar Čampara.

Ministar Čampara posebno je istakao da obuka novoprimljenih policajaca i njihovo upoznavanje s načelima policijskog posla i nastavnim sadržajima, definisanim u skladu s demokratskim principima i načelima, doprinose efikasnoj primjeni policijskih ovlaštenja i izvršavanju zadataka koji se u stvarnom životu postavljaju pred policijske službenike.

 

Direktor Policijske akademije FMUP-a Damir Vejo čestitao je polaznicima na ostvarenim rezultatima te poželio mnogo uspjeha u budućem radu. 

„Svoj posao radite časno i pošteno. Držite se slova zakona i uvijek se vodite općim interesom. Vi imate obavezu služiti samo i isključivo građanima Bosne i Hercegovine. Znanja stečena na Policijskoj akademiji FMUP-a imat ćete priliku primijeniti i u praksi te na taj način doprinijeti stvaranju sigurnijeg okruženja u našoj domovini“, rekao je Vejo.