Održana Javna rasprava na temu Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i funkcionisanju jedinstvene strukture elektronske baze podataka matičnog registra u oblasti matičnih knjiga

Sarajevo,

03.12.2021.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

U svečanoj sali Doma policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, održana je Javna rasprava na temu Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i funkcionisanju jedinstvene strukture elektronske baze podataka matičnog registra u oblasti matičnih knjiga

Na javnoj raspravi vođena je konstruktivna diskusija, a razmijenjena mišljenja, prijedlozi, komentari i stavovi uzet će se u razmatranje prilikom izrade Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i funkcionisanju jedinstvene strukture elektronske baze podataka matičnog registra u oblasti matičnih knjiga.

Javnoj raspravi prisustvovali su pored predstavnika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i predstavnici općina i gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine.