Nakon Sarajeva i u Tuzli obavljen besplatan pregled autosjedalica (AS-ova)

TUZLA,

06.04.2009.

TUZLA, 6. april/travanj 2009. – Nakon Sarajeva, 29. marta 2009. godine Udruženje za zaštitu i sigurnost djece DjeCa (Dječije Carstvo) iz Sarajeva, i u Tuzli je organizovalo besplatan pregled AS-a (autosjedalica) za djecu.

I ovu akciju podržalo je Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, budući da je projekt „Prevencije smrtnosti djece upotrebom autosjedalica“ podržan dokumentom „Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja 2008.-2013.“, koji provodi Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova.

Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH propisana je obavezna upotreba autosjedalica.

Prema članu 34. stav 2. u putničkom automobilu na prednjem sjedištu do vozača ne smije da se prevozi lice koje je očigledno pod uticajem alkohola ili opojnih sredstava, kao ni dijete mlađe od 12 godina, niti na zadnjem sjedištu dijete mlađe od pet godina, osim u slučaju kada na zadnjem sjedištu ima pričvršćenu dječiju stolicu, u kojoj dijete mora da bude vezano, ili da pored djeteta sjedi punoljetno lice.

Lana Zeherović, izvršni direktor Udruženja DjeCa, kazala je da su vodeći uzorci nasilne smrti u zemljama Evropske unije, upravo saobraćajne nesreće.

„Nažalost, ova negativna društvena pojava prisutna je i u našoj zemlji. Ovakve vrste pregleda uobičajene su u razvijenim zemljama Evropske unije i svijeta, a obuhvataju kontrolu ispravnosti načina montaže autosjedalice, da li je sjedalica u ispravnom stanju (rok trajanja, očuvanost materijala), da li je dijete u autosjedalici postavljeno na pravi način, provjeru da li je autosjedalica u skladu sa dobi djeteta, da li je odgovarajuća za njegovu težinu i visinu, da li je u skladu sa regulativom ekonomske komisije Ujedinjenih naroda za Evropu (ECE R44), te davanje sugestija u vezi sa pogreškama koje su kod svakog roditelja posebno primijećene u postavljanju i davanje savjeta vezano za pravilnu upotrebu autosjedalica“, pojasnila je Lana Zeherović, dodajući da će pregledi biti obavljeni i u ostalim gradovima u BiH. (KRAJ)