Posjeta Erika Larsona i Semira Šuta Policijskoj akademiji FMUP-a

16.03.2022.

U cilju nastavka saradnje sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih država u BiH te kontinuiranog strateškog provođenja i nadograđivanja sistema antikorupcijskih mjera i podizanja svijesti borbe protiv korupcije, na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova upriličena je posjeta od strane Erica Larsona, Višeg savjetnika u Ambasadi Sjedinjenih Američkih država u BiH, i Semira Šuta, bivšeg komesara MUP-a ZDK.

Gospodin Larson, tokom svoje prezentacije upoznao je polaznike policijske obuke o značaju vođenja integrisanih finansijskih istraga usmjerenih na prihode stečenim vršenjem koruptivnih djela, uključujući utvrđivanje, privremeno oduzimanje i oduzimanje prihoda stečenog krivičnim djelom. Također je ukazao da u sprovođenju finansijskih istraga mora da postoji saradnja svih nadležnih institucija, koji, pored tužilaštva, sudova i policije, uključuje i Poresku upravu, Agenciju za bankarstvo, i druge državne institucije. Istakao je značaj finansijskih istraga u borbi protiv korupcije koji rezultiraju oduzimanjem imovine i novca kao oblika najtežih sankcija za počinioce krivičnih dijela. Napomenuo je  važnost formiranja nezavisnih tijela u borbi protiv korupcije, gdje se naglašava  temeljni princip i značaj širokog učešća svih aktera u borbi protiv korupcije.

Također je  okarakterisao korupciju kao egzistencijalnu prijetnju Bosni i Hercegovini. U svom obraćanju budućim policijskim službenicima gosp. Eric je ukazao na važnost  te uloge koju će imati u svom budućem radu te izazove koji ih čekaju.

Prilikom obraćanja gosp. Semir Šut je naglasio značaj podizanja svijesti o pojavi, načinu sprečavanja i posljedicama korupcije, moralne osude i neprihvatanje korupcije, kako na kolektivnom tako i na individualnom planu. Naglasak je stavio na slučajeve iz svoje dugogodišnje prakse, integritetu, te svijesti o štetnosti korupcije za demokratsko društvo.

Gospodin Larson i gospodin Šut nastojali su svoja iskustva iz prakse, prenijeti na polaznike osnovne policijske obuke.

Gospodin Larson se zahvalio Federalnom ministarstvu unutrašjih poslova na dosadašnjoj saradnji, te naglasio čvrstu opredjeljenost i podršku SAD svim nivoima vlasti u bori protiv korupcije.

Direktor Policijske akademije FMUP-a Damir Vejo, zahvalio se na posjeti i naporima koje ulaže SAD u borbi protiv korupcije, i jačanju kapaciteta policijskih tijela u BiH te izrazio nadu da ce se ovaj vid saradnej nastaviti i u budućnosti.