Saopćenje za javnost

23.03.2022.

U svečanoj sali Doma policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, održana je Javna rasprava na temu Nacrt Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku, dokaznim sredstvima i načinu upisa državljanstva Federacije Bosne I Hercegovine u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana.

Na javnoj raspravi vođena je konstruktivna diskusija, a razmijenjena mišljenja, prijedlozi, komentari i stavovi uzet će se u razmatranje prilikom izrade Prijedloga Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku, dokaznim sredstvima i načinu upisa državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana.

Javnoj raspravi prisustvovali su pored predstavnika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i predstavnici općina i gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine.