U srijedu svečanost povodom završetka V ciklusa specijalističkog kursa „Borba protiv organizovanog kriminala“

Sarajevo,

13.04.2009.

SARAJEVO, 13. april/travanj 2009. godine – U prostorijama Policijske akademije na Vracama, u srijedu 15. aprila 2009. godine u 11.00 sati bit će održana svečanost povodom završetka V ciklusa specijalističkog kursa „Borba protiv organiziranog kriminala“.

Tim povodom polaznicima će se obratiti Muhidin Alić, federalni ministar unutrašnjih poslova, predstavnici policijskih agencija, Tužilaštva BiH i EUPM-a.

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova je tokom 2008. godine uspješno planiralo i realiziralo projekt „Organizaciono, kadrovsko i materijalno-tehničko jačanje policije u borbi protiv organiziranog kriminala“.

U toku je postdiplomski specijalistički studij "Zakonitost u istraživanju i dokazivanju organiziranog kriminala" na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Kao dopuna ovoj akademskoj edukaciji, na Policijskoj akademiji je organiziran kriminalistički kurs "Borba protiv organiziranog kriminala", koji je ostvaren u okviru pet ciklusa i kroz koji je prošlo 80 policijskih službenika iz cijele Bosne i Hercegovine. (KRAJ)