JAVNI POZIV radi obavljanja konsultacija i dobijanja relevantnih smjernica za izradu Prijedloga teksta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pavilnika o izboru i održavanju aparata za gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom

Sarajevo,

04.04.2023.

Poštovani,

federalni ministar unutrašnjih poslova donio je Rješenje, broj: 01-07-07/2-40-1-1229/22 od 16. 1. 2023. godine kojim je imenovao radnu grupu za izradu Prijedloga teksta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru i održavanju aparata za gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja.

Federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara je u skladu sa članom 11. st. 1. i 2. tačka a) Uredbe o pravilima za učešće zainteresovane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata („Službene novine Federacije BiH“, broj 51/12) odlučio da u vezi Radne verzije Pravilnika o izboru i održavanju aparata za gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja obavi konsultacije u pogledu traženja pismenih komentara putem objavljivanja Radne verzije Pravilnika na stranici Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Radna verzija Pravilnika nalazi se na www.fmup.gov.ba u folderu Propisi-Pravilnici ili na linku ispod:

http://www.fmup.gov.ba/v2/propisi.php?idkat=3

Molimo da vaše komentare na Radnu verziju pravilnika o izboru i održavanju aparata za gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja dostavite do 27. 4. 2023.godine na e-mail: pravni@fmup.gov.ba ili kabinet@fmup.gov.ba