Isak i Munjić stavili na raspolaganje MUP-u USK policijske službenike i SPJ FUP-a

Sarajevo,

19.05.2023.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak i direktor Federalne uprave policije (FUP) Vahidin Munjić stavili su na raspolaganje Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona policijske snage Federalne uprave policije.

U dopisu koji su ministar Isak i direktor Munjić uputili Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona navedeno je kako Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, u čijem sastavu je i Federalna uprava policije, stavlja na raspolaganje policijske službenike, a posebno Specijalnu policijsku jedinicu FUP-a, u vezi sa potrebama na ublažavanju posljedica prirodnih nepogoda koje su pogodile područje Unsko-sanskog kantona.

“Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije pružit će svu neophodnu pomoć, sa svojim materijalno-tehničkim i kadrovskim kapacitetima, a prema iskazanim potrebama Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona”, navedeno je u dopisu federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka i direktora FUP-a Vahidina Munjića.