Ministar Isak sastao se sa direktorima Agencije za državnu službu FBiH i Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom

Sarajevo,

26.05.2023.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak održao je odvojene sastanke sa Refikom Begićem, direktorom Agencije za državnu službu (ADS) Federacije BiH i Vinkom Jakićem, direktorom Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom (FAZUOI), koji su iskoristili ovu priliku da ministru Isaku čestitaju na imenovanju na funkciju federalnog ministra unutrašnjih poslova.

Ministar Isak i direktor Begić na sastanku su razgovarali o reformi javne uprave, koja je jedan od prioriteta Vlade Federacije BiH na putu ka Evropskoj uniji kao i o obukama uposlenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova koje provodi ADS FBiH.

Na sastanku sa direktorom Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom Vinkom Jakićem, federalni ministar je razgovarao o unapređenju saradnje i poduzimanju aktivnosti na realizaciji obuka policijskih službenika kao i polaznika Policijske akademije FMUP-a u oblasti finansijskih istraga i oduzimanja nezakonito stečene imovine pribavljene krivičnim djelima.