Isak i Munjić sastali se sa Adisom Mešićem, direktorom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo

Sarajevo,

02.06.2023.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak i direktor Federalne uprave policije Vahidin Munjić sastali su se danas sa Adisom Mešićem, direktorom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo.

Na sastanku je izuzetno uspješnom ocijenjena saradnja između Federalne uprave policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo.

Ministar Isak posebno je ukazao na važnost kvalitetnog i profesionalnog rada inspekcija na svim nivoima vlasti s obzirom na činjenicu da inspektori kao službenici s posebnim ovlaštenjima u velikoj mjeri pomažu u otkrivanju i dokumentovanju krivičnih djela.

“Želim da pohvalim napore koje Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo ulaže za što bolje i kvalitetnije obavljanje poslova i zadataka iz svoje nadležnosti”, izjavio je ministar Isak.

Direktor Munjić istakao je kako će Federalna uprava policije dodatno unaprijediti saradnju sa Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo.

Direktor Mešić čestitao je ministru Isaku na imenovanju za federalnog ministra unutrašnjih poslova ističući kako je Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova izuzetno važan partner Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo.